• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۶/۱۲/۱۶
  پروانه من با تمام وجودم به صدای سینا دلبسته هستم وهیچ چیزش برایم ایرادی نداره بسسسسسیا ر عالی
  ۱۳۹۶/۱۲/۱۶
  فریدون کرامت خوبه از ترانهای استانبولی هم استفاده شود بهتر قربانتون
  ۱۳۹۷/۱/۱
  ناشناس عالیه