• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۶/۶/۳
  جودی باسلام
  ۱۳۹۶/۶/۱۵
  maryam بسیار زیبااااااا و دلنشیننننن
  ۱۳۹۸/۲/۳۱
  ghafuor بسیار زیبا