• 5 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۶/۲/۱
  احمد بهتتین اهنگ ازواقعیت واحساس
  ۱۳۹۶/۲/۱۵
  ناشناس عالی بودمرسی
  ۱۳۹۸/۷/۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱/۷
  لیلا بهترین آهنگ بود
  ۱۴۰۰/۲/۲۱
  ناشناس عالی