• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۱۱/۲۹
  کاوه عالی
  ۱۳۹۸/۹/۲۷
  AMIN120 خوبه
  ۱۳۹۹/۶/۲
  ناشناس عالی