• 2 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۵/۱۰/۹
    علی 9 ( 10 ) 1395 عالی بود
    ۱۳۹۵/۱۰/۹
    علی 9 ( 10 ( 1395 عالیه