• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۸/۱/۱۱
  امیر عالی
  ۱۳۹۸/۱/۲۸
  میلاد موزیک یعنی این
  ۱۳۹۸/۲/۱۳
  ناشناس عالی