• 4 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۵/۴/۱۶
  Amiir Ooعالی بود
  ۱۳۹۵/۴/۲۵
  mr.olfati سلام...دمت گرم الحق که فرزند به حق کرد هستی......هر بژی کرد و کردستان و کرمانشاه
  ۱۳۹۵/۴/۲۸
  مریم .. محسن چاوووشی همیشه معرکس ....
  ۱۳۹۵/۹/۲۱
  شهرزاد چاووشی تو خود عشقی خوده عشق