• 4 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
  ناشناس عالی عالی
  ۱۳۹۸/۳/۲۰
  ناشناس ناز نفست.
  ۱۳۹۸/۴/۲۲
  حسین پرگر بسیارعالی
  ۱۳۹۸/۴/۲۲
  حسین پرگر عالی