• 23 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۸/۶
  سارینا حسین زاده awlie
  ۱۳۹۷/۸/۱۲
  الهه عالی
  ۱۳۹۷/۸/۲۵
  اسدالله فلاح عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
  * عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
  حامد goooooood
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۰
  خ ب خوب
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۰
  ناشناس رضا فلاحیان .عالی بد
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۱
  رامین عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۲
  Eshaq عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
  ناشناس عااای
  ۱۳۹۷/۱۲/۱
  ناشناس عالیه
  ۱۳۹۸/۱/۱
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۸/۱/۲۳
  احمد خوب
  ۱۳۹۸/۱/۲۳
  ام علی عالی بود
  ۱۳۹۸/۲/۲۹
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۸/۴/۸
  مصطفی عالی
  ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
  محمد ایزدی عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۴
  حسین. سهرابی عالی
  ۱۳۹۹/۱/۲۵
  محمد نوید عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۳
  ناشناس اهنگ قشنگ
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
  ریحانه بسیار عالی
  ۱۴۰۰/۱/۴
  محمد عالییییییی