• 2 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۸/۷/۸
    مبین خوب
    ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
    خوبه خیلی خوبه