• 5 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۵/۷/۱۰
  محمد دلنشین است
  ۱۳۹۵/۷/۲۷
  آرزو بسیار عالی(آخرشه)
  ۱۳۹۵/۸/۱۷
  ناشناس نوایتان زمزمه ی نیم شب مستان باد
  تا نگویید که از یاد فراموشانیم
  ۱۳۹۹/۲/۱۲
  ترنم بسیارزیبا
  ۱۴۰۰/۳/۱۵
  ناشناس عالی