• 5 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۸/۱۷
  پوریا عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
  ح عالی
  ۱۳۹۹/۸/۱۹
  حسن حاتمی زیبا بود
  ۱۳۹۹/۹/۱۹
  علی عالی دوست داشتنی
  ۱۴۰۰/۲/۵
  محسن عالی