• 20 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۵/۱۲/۱۹
  ZAHRA............... اهنگاتو خیلی دوست دارم و ممنونم که دل بچه های سرطانی شاد کردی
  ۱۳۹۶/۵/۱۱
  مامان طیبه عالی
  ۱۳۹۷/۸/۱۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱/۱۳
  محمود خیلی عالی
  ۱۳۹۸/۲/۴
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۸/۳/۲
  محبوبه عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۲/۴
  مهدیه عالی
  ۱۳۹۹/۲/۱۵
  مهناز عالی
  ۱۳۹۹/۴/۲۸
  علی خوبه
  ۱۳۹۹/۶/۲۳
  ابوالفضل عالی
  ۱۳۹۹/۷/۱۵
  ارزو عالیه
  ۱۳۹۹/۹/۱۳
  محبوبه عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۷
  حسین امامی آهنگ ممنونم عشق وحید افشار
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۸
  سودا عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
  هادی عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
  امیر عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۸
  فرناز اهنگش عالیه
  ۱۴۰۰/۱/۹
  ناشناس عالی