• 232 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۵/۹/۱
  رضا بسیار عالی صدبار گوش دادمش انشاا همه اهنگهات همینطوری باشه وحید جان
  ۱۳۹۶/۱۱/۲۶
  elaheh مرسی(م)
  ۱۳۹۶/۱۲/۷
  سخی حیدری آهنگ وحیدافشار
  ۱۳۹۷/۴/۵
  محمد عالی
  ۱۳۹۷/۴/۱۹
  هادی خوب
  ۱۳۹۷/۵/۲۲
  مهدی علی
  ۱۳۹۷/۶/۲۲
  کوثر عالی
  ۱۳۹۷/۸/۲۱
  امیر یزدی نیا خیلی عالیه واقعا با دلم بازی کرد
  ۱۳۹۷/۱۰/۹
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
  جمال عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۶
  علی عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۶
  مرتضی عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۶
  Sh عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۸
  خودم عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۹
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۷/۱۱/۱۱
  علی عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
  نوید عالی
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
  عماد خوب است
  ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
  عماد خوبه
  ۱۳۹۷/۱۲/۲۳
  محمد عالیه
  ۱۳۹۸/۱/۸
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱/۸
  زهرا عاللللی
  ۱۳۹۸/۱/۱۳
  علی عالی
  ۱۳۹۸/۱/۱۸
  مهدیالی عالی
  ۱۳۹۸/۱/۳۱
  علی خوب
  ۱۳۹۸/۲/۳۰
  Abolfazl خوب است
  ۱۳۹۸/۳/۱
  hossein عالیه
  ۱۳۹۸/۳/۳
  علی اکبران‌نژاد عالی است
  ۱۳۹۸/۳/۱۲
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۳/۱۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۳/۲۴
  Javad بسیار عالی
  ۱۳۹۸/۳/۲۴
  جواد، عالی
  ۱۳۹۸/۳/۲۸
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۴/۲
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۸/۴/۵
  رضا عالی
  ۱۳۹۸/۵/۲
  ناشناس خوبخ
  ۱۳۹۸/۵/۵
  ایوب عالیه
  ۱۳۹۸/۵/۱۶
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۸/۵/۱۸
  اهنگی خوبیه عجب اهنگی
  ۱۳۹۸/۵/۱۹
  عالی عالی
  ۱۳۹۸/۵/۱۹
  ناشناس عالییی
  ۱۳۹۸/۶/۱۴
  عالی خیلی خوب
  ۱۳۹۸/۶/۳۱
  احسان عالی
  ۱۳۹۸/۷/۳
  علی اعلی
  ۱۳۹۸/۷/۱۵
  مجتبی بسیار عالی
  ۱۳۹۸/۷/۱۸
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۸/۷/۲۵
  حسین عالی
  ۱۳۹۸/۷/۲۶
  علی خوب
  ۱۳۹۸/۷/۲۶
  علی خوبه
  ۱۳۹۸/۸/۱۲
  Amir عالی
  ۱۳۹۸/۸/۱۵
  کامران عالی
  ۱۳۹۸/۸/۲۰
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۸/۸/۲۱
  ناشناس حرف نداره
  ۱۳۹۸/۸/۲۳
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۸/۸/۲۵
  علی عالی
  ۱۳۹۸/۹/۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۹/۸
  یاسر عالی
  ۱۳۹۸/۹/۱۲
  مریم علی بود
  ۱۳۹۸/۹/۱۷
  علی عالی
  ۱۳۹۸/۹/۱۷
  علی عالی
  ۱۳۹۸/۹/۳۰
  رضا صداتوعشقه دادا
  ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
  امین عالی
  ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
  علی عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۲
  ناشناس خوب است
  ۱۳۹۸/۱۱/۵
  علیرضا خوبه
  ۱۳۹۸/۱۱/۹
  سعید عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
  مجید عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
  مهران عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
  عالی عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
  ناشناس عالی بود
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۱
  هاشم عالی بود
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۱
  هاشم عالی❤
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۱
  کاوس خوبه
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
  رضا خوب
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
  ناشناس عالی بود
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
  احمد عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
  محمد عالي
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۱
  ناشناس عااالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۱
  رهرا خوب
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۱
  محمد عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۱
  سجاداز زاهدان عالی توپ
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
  سجاد عالی توپ
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
  Mosa عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
  محمد بالی بسیار عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
  مهرداد عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
  مجتبی دهستانی مگه میشه افشین اهنگ تنظیم کنه بعد باشه
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
  علی خوبه
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
  عالی عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
  نسرین سبزی عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
  محمدرضا عالیه
  ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
  محمدرضا رلی
  ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
  علیرضا خیلی زیبا عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
  علیرضا عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
  علیرضا عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
  ا عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
  حمید عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
  یوسف امینی عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۲۲
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
  امیرضا خوب بود
  ۱۳۹۸/۱۱/۲۴
  مهدی عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۲۴
  سعید عالیه من که دوسش دارم
  ۱۳۹۸/۱۱/۲۴
  کبرا عالی عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۲۴
  Mahdiyar ebrahimy عالبه
  ۱۳۹۸/۱۱/۲۵
  افسون عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۲۵
  وحید قشنگه ممنون
  ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
  حامد عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
  سجاد خوب بود
  ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
  رضا ذوالفقاری بسیار عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
  محمد عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۲
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۸/۱۲/۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۵
  Samira عالللی
  ۱۳۹۸/۱۲/۶
  امیدهمتی عالییییییییی
  ۱۳۹۸/۱۲/۶
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۷
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۸/۱۲/۸
  محمد عالییی
  ۱۳۹۸/۱۲/۸
  محمد عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۸
  ناشناس عالیست
  ۱۳۹۸/۱۲/۸
  ناشناس علی
  ۱۳۹۸/۱۲/۹
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
  سجاد خوب بود
  ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
  رضا عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
  علی بسیار زیباست
  ۱۳۹۸/۱۲/۱۶
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۱۷
  سجادکلهر خیلی عالیه
  ۱۳۹۸/۱۲/۱۷
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۱۷
  محمد عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۱۸
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۸/۱۲/۱۸
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۱۸
  Arash Aliiii
  ۱۳۹۸/۱۲/۲۰
  ناشناس قشنگ بود
  ۱۳۹۸/۱۲/۲۰
  محمد عالیه
  ۱۳۹۸/۱۲/۲۰
  حمیدرضا عالییییییییههههه
  ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
  ناشناس درحه۱
  ۱۳۹۸/۱۲/۲۲
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۲۳
  حامد عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
  محمد قنبری این اهنگ خیلی عالیه ناز نفست مشتی
  ۱۳۹۸/۱۲/۲۶
  محمد عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
  داش خوبع
  ۱۳۹۹/۱/۱
  ناشناس خیلی عالیه
  ۱۳۹۹/۱/۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱/۳
  علی عالی
  ۱۳۹۹/۱/۴
  ایمان عالیه
  ۱۳۹۹/۱/۵
  ناشناس عالیه عاشقی این اهنگ هستم من
  ۱۳۹۹/۱/۸
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱/۱۲
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱/۳۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱/۳۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۲/۲
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۲/۲
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۲/۲
  ناشناس Good
  ۱۳۹۹/۲/۳
  من میرم دانلود
  ۱۳۹۹/۲/۸
  ناشناس عال
  ۱۳۹۹/۲/۱۵
  کریم اهنگ زیباست
  ۱۳۹۹/۲/۱۸
  Amin Ok
  ۱۳۹۹/۲/۱۸
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۲/۱۹
  امیر من میرم خیلی عالیه
  ۱۳۹۹/۲/۲۶
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۲/۳۰
  حبیب احمدیان عالیه من که عاشق موزیک پاپ هستم
  ۱۳۹۹/۲/۳۱
  احمد عالی
  ۱۳۹۹/۳/۲
  ناصر عالی
  ۱۳۹۹/۳/۵
  ناشناس خویه
  ۱۳۹۹/۳/۶
  حسین عالــــــــــــــی
  ۱۳۹۹/۳/۷
  هانی خوب
  ۱۳۹۹/۳/۹
  امیر خیلی عالی بود
  ۱۳۹۹/۳/۱۴
  آرشا عااالی
  ۱۳۹۹/۳/۱۵
  رضا عالی
  ۱۳۹۹/۳/۱۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۳/۱۶
  مریلا موزیک بسیار قشنگیه
  ۱۳۹۹/۳/۲۶
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۹/۴/۱
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۴/۳
  علی رضا عالی
  ۱۳۹۹/۴/۳
  علی خوب
  ۱۳۹۹/۴/۳
  احمد خیلی عالی
  ۱۳۹۹/۴/۷
  ناشناس ایولا
  ۱۳۹۹/۴/۱۰
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۴/۱۱
  علی عالی
  ۱۳۹۹/۴/۲۲
  ابی عالیه
  ۱۳۹۹/۴/۲۸
  ویدا بسیار الی
  ۱۳۹۹/۵/۸
  ناشناس عالی بود
  ۱۳۹۹/۵/۲۴
  ناشناس عالی بود
  ۱۳۹۹/۶/۶
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۶/۱۶
  ناشناس عالی عالی
  ۱۳۹۹/۶/۱۶
  ناشناس عالی عالی عالی
  ۱۳۹۹/۶/۲۱
  یوسف لاااااالییی
  ۱۳۹۹/۶/۲۱
  ناشناس عالی دمت گرم
  ۱۳۹۹/۷/۱۴
  ابلفضل عالی حلالت
  ۱۳۹۹/۷/۱۷
  عالی عالی
  ۱۳۹۹/۷/۱۸
  حسین عالی
  ۱۳۹۹/۷/۱۹
  ناشناس باحاله
  ۱۳۹۹/۷/۲۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۷/۲۵
  مبینا خيلی عالییی
  ۱۳۹۹/۸/۷
  علیرضا عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  کاظم بابر عالی هی باریکلا
  ۱۳۹۹/۸/۲۷
  abbas عالي
  ۱۳۹۹/۸/۲۷
  abbas خیلی خوب
  ۱۳۹۹/۹/۱۷
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۹/۹/۱۸
  محمدی عالیه عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۴
  عباس واقعا عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۹
  اکبر عالی بود
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
  حسام عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
  حسین عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۸
  رامین عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
  محمد رضا تقی زاده خوب
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
  محمد رضا تقی زاده خوب بود
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
  خ خوب
  ۱۳۹۹/۱۲/۱
  علی عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۵
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۱۲/۵
  ابراهیم عالی بود
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۸
  علی خیلی عالی دستت دردنکنه
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۸
  علی Awli bod
  ۱۴۰۰/۲/۱
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۲/۱۵
  پرهام خیلی عالی
  ۱۴۰۰/۲/۲۰
  حبیب عالیه صدا
  ۱۴۰۰/۳/۶
  رضاصفدری خیلی باحال
  ۱۴۰۰/۳/۶
  زهرا عالی
  ۱۴۰۰/۳/۲۲
  مراد خوب
  ۱۴۰۰/۳/۲۲
  ناشناس خوبه