• 5 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۱/۱۴
  کاوه عالی
  ۱۳۹۹/۴/۱۸
  محمد بسیار زیبا و دلنشین
  ۱۳۹۹/۷/۲۸
  سید صا ق بسیار عاااالییییی
  ۱۳۹۹/۸/۲۰
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۷
  ناشناس خوب است