• 1 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۹/۷/۱۲
    reza همه اهنگها در حد بسیار عالیست.خداوند ایشان را برای اعتلای موسیقی ایران حفظ کند.قدر دان تلاش و زحمات هستیم