• 2 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۸/۱/۱
  تورج عالیه
  ۱۴۰۰/۳/۱۱
  مراتی زنده باد استاد عزیز،
  چشمم آنروز مبیند که خاموش در این ساز تو بینم،
  نغمه توست بزن آنچه که ما زنده بدانسم