• 9 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۹/۱۰
  حسین عااالی
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۷
  پیام رضانیا Awliii
  ۱۳۹۸/۵/۳۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱۰/۲
  سعید وهاب زاده آهنگ فوق العاده
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
  آرش شجاعی Ok
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
  عالی عالی
  ۱۴۰۰/۱/۲۰
  Omib خوب
  ۱۴۰۰/۲/۲
  جعفر مالچی بسیار عالی سپاس