• 13 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
  جواد عالی
  ۱۳۹۸/۵/۲۹
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۷/۲۵
  محسن عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۲۲
  Nadia alboghobeysh عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۱۳
  H عالی بی نظیر
  ۱۳۹۹/۱/۱
  فاطمه عالی
  ۱۳۹۹/۴/۱۷
  حمید عالیه
  ۱۳۹۹/۷/۲۸
  خلیل خیلی عالی
  ۱۳۹۹/۹/۷
  پریا کوچکی عالی
  ۱۳۹۹/۹/۱۱
  ولی محمدی عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۳
  علی عالیه
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
  شهرام عالی
  ۱۴۰۰/۵/۲
  کیومرث گودرزی عااااااااللیییییی