• 6 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۶/۸/۱۱
  مجید همین بس هر چه در مورد استاد بگم ، کم گفته ام.
  ۱۳۹۷/۲/۱۱
  جلیل هرچه از دل براید لاجرم بردل نشیند
  ۱۳۹۷/۹/۱۲
  ahmadreza مضراب های لطیف و بی تکرار استاد پایور منو به اوج آسمان عشق میبره...و ضرب های بی نظیر استاد اسماعیلی
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
  جواد بسیار عالی
  ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
  ممد خوب
  ۱۳۹۹/۵/۲
  امیر خوبه
  خیلی جالبه وآموزنده است
  مفیده