• 6 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۵/۳/۱۸
  علی رستمی شهرام جون فدای سیبیلات
  ۱۳۹۷/۱۱/۴
  مجتبی Ok
  ۱۳۹۷/۱۲/۲۳
  من عالی
  ۱۳۹۸/۷/۱۳
  امیر علی بسیار عالی بود
  ۱۳۹۹/۴/۷
  محسن اميري mwrsi
  ۱۳۹۹/۵/۱۰
  مبینا عالی بود