• 13 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۱۱/۶
  عباسی عالی
  ۱۳۹۸/۵/۷
  مکی عالییه
  ۱۳۹۸/۷/۱۳
  ایوب عالی
  ۱۳۹۸/۸/۱۱
  فرشاد بی نظیر ترین قطعه موسیقی سنتی.12 ساله این آهنگ رو گوش میدم.زنده باید حضرت استاد شهرام ناظری
  ۱۳۹۹/۱/۳۰
  امید عالی
  ۱۳۹۹/۳/۱۷
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۶/۱۰
  محمدرضا کل آهنگهای شهرام ناظری دانلود شود
  ۱۳۹۹/۸/۳۰
  بابک عالی
  ۱۳۹۹/۹/۴
  مریم عالی
  ۱۳۹۹/۹/۴
  ناشناس علی
  ۱۳۹۹/۹/۱۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۲
  فاطمه نوروزیان عالی
  ۱۴۰۰/۵/۸
  sogand معرکه