• 17 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۴/۱۰/۲۵
  سجاد للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللیکککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک
  ۱۳۹۴/۱۱/۱۶
  فاطی عالی
  ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
  سینا عالیییییییییییی
  ۱۳۹۷/۳/۳۱
  غزل ترانه من عاشقتم با این که 1 بار برای دیدارت اومدم
  ۱۳۹۷/۱۲/۸
  ناشناس عالیه
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
  ولی الله رجبی نداریم مثلتتتتتتتتت
  ۱۳۹۸/۵/۶
  ناشناس آهنگ خیلی عالی است با شنیدنش آرامش می گیریم
  ۱۳۹۸/۵/۷
  ناشناس خیلی آهنگ آروم بخشی است عالی هست
  ۱۳۹۸/۱۰/۶
  ناشناس عالییی
  ۱۳۹۹/۱/۵
  شقایق خوب بود
  ۱۳۹۹/۳/۱۰
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۵/۱۱
  علي ياد خاطرات چند سال پيش ميفتم . از عاليينم اونطرفتره
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۴
  علی اصغر خیلی خوب

  ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
  مهدی عالی بود
  ۱۴۰۰/۷/۱۹
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۱۰/۳
  Zeynab عالی بود عاشق آهنگتم
  ۱۴۰۱/۲/۲
  ناشناس محشره