• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۵/۱
  ناشناس عالی.... درود بر غرور آفرینی ایران و ایرانی..... علی هستم از شیراز
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۸
  جلال عالی
  ۱۳۹۹/۷/۸
  ناشناس عاللی