• 2 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۳/۱۱/۱۰
    ارشیا قربانی استاد گرشا عالی بود. لذت بردیم
    ۱۳۹۶/۳/۳۰
    پیام جالب بود صدای قوی داره