• 6 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۳/۶/۳۱
  N-A بسیار سپاسگذارم -آقای سالار عقیلی مایه مباهات ایران و هرچه ایرانی هستند
  ۱۳۹۸/۳/۲۶
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۱۴
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۱/۳۱
  محمد حسن خلیلی خیلی خوب
  ۱۴۰۰/۲/۲۶
  ناشناس تخیلی عالیه
  ۱۴۰۰/۵/۲۳
  قاسم عالی