• 6 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۱۰/۳
  احسان عالی
  ۱۳۹۸/۵/۳۰
  میلاد عالی
  ۱۳۹۸/۷/۱۸
  امید عالی
  ۱۳۹۸/۹/۱۴
  ناشناس عال
  ۱۳۹۹/۴/۴
  ابراهیم بردی زاده عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۱
  علی یادش بخیر