• 8 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۳/۶/۱۴
  مصطفی قشنگ بود ممنون
  ۱۳۹۳/۶/۱۷
  درسا مررررررررسی
  ۱۳۹۳/۶/۱۸
  سعید اهنگش خوب بود
  ۱۳۹۳/۶/۲۲
  ارسلان خوب بود
  ۱۳۹۴/۲/۲۳
  MARYAM بد نبود!!!!¡¡¡¡!!!!
  ۱۳۹۴/۲/۲۵
  علی سامان جان خیلی خوب بود
  ۱۳۹۵/۱/۳۱
  نازنین عالــــــــــــــــــــــــــــــــــی بــــــــــــــــــــــــــــــــــود ســــــــــــــــــــــــــامان جــــــــــــــــــــــــان همینجوری ادامه بده
  ۱۳۹۵/۱/۳۱
  نازنین عالــــــــــــــــــــــــــــــــــی بــــــــــــــــــــــــــــــــــود ســــــــــــــــــــــــــامان جــــــــــــــــــــــــان همینجوری ادامه بده