• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۳/۷/۱۷
  من عععععععالی بود
  ۱۳۹۳/۸/۹
  سیمین عالییییییی بوددددددددددددددددددد
  ممنون
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
  کریم خیلی خوب