• 8 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۷/۱۲
  علی Aliiiiiii
  ۱۳۹۷/۱۱/۴
  داداش کایکو خوبه
  ۱۳۹۹/۴/۷
  نسیم عالی
  ۱۳۹۹/۴/۸
  ناشناس خدا رحمت کند
  ۱۳۹۹/۴/۸
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۴/۸
  ناشناس بسیای عالی
  ۱۳۹۹/۴/۱۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۵/۲۷
  ناشناس عالی