• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۴/۶/۱۹
  ناشناس این ترانه یکی از بهترینهای استاده
  ۱۳۹۵/۲/۱۲
  مصی سلام،اسم این اهنگ گریز میباشد،نقش بر اب نام اهنگ دیگری از البوم دلاویزترین است:
  اینک دریغا ارزوی نقش بر اب،اینک نهال عاشقی بی برگ و بر
  ۱۳۹۸/۶/۲۶
  عادل عالیه