• 4 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۸/۵/۱۲
  یوسف خوب
  ۱۳۹۹/۹/۸
  ناصر دمتون گرررم
  ۱۴۰۰/۲/۲۳
  محمد عالیه واقعا
  ۱۴۰۰/۲/۲۳
  محمد عالیه واقعا