• 8 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۷/۲۲
  محمد رضا عالی
  ۱۳۹۹/۸/۴
  آیناز خوب
  ۱۳۹۹/۹/۱۰
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۹/۱۷
  ناشناس بسیار عالی
  ۱۳۹۹/۹/۲۶
  ناشناس عالیه
  ۱۳۹۹/۹/۲۶
  پروین عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۵
  احمدرضا مسعودفر عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
  ابوالفضل عشقه