• 11 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۶/۱۲/۲۰
  ناشناس بهترين
  ۱۳۹۷/۹/۲۹
  مهسا عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
  مهدی عالی
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
  Ali عالی
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
  دذن عالی

  ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
  کاظم عاای
  ۱۳۹۸/۴/۲۰
  عاطفه عالی بود.
  ۱۳۹۸/۹/۶
  آنیتا عالی
  ۱۳۹۸/۹/۲۳
  علی عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۳
  فاطمه جلالی عالیه