• 4 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۸/۱/۳
  حسین عالی
  ۱۳۹۸/۴/۲۴
  محسن خوب بود
  ۱۴۰۰/۱/۱۵
  ناشناس خوب
  ۱۴۰۰/۳/۴
  اهنگ امیر تاجیک بهترین آهنگ زیر آسمان شهر است عالی این اهنگ