• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۵/۷
  گیتی احسنت
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
  ناشناس تلخ اما واقعی.
  ۱۳۹۸/۳/۱۵
  نجف عالی