• 18 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۱۰/۵
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
  رصا عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۰
  فاطمه Allii
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۱
  مریم فوق العاده زیبا
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۲
  روح الله میرزائی عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
  مینا خطایی خوب
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
  ناشناس عالیه
  ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
  علی عالی
  ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
  ناشناس علی است
  ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
  ناشناس عالی بود
  ۱۳۹۸/۱۰/۱۲
  ز عالی
  ۱۳۹۸/۱۰/۱۲
  ناشناس خوب بود
  ۱۳۹۸/۱۰/۱۳
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۸/۱۲/۹
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۱۸
  رویا سیکارودی عالی بود
  ۱۳۹۸/۱۲/۲۳
  احسان عالی
  ۱۳۹۹/۹/۲۸
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۹/۲۸
  مهسا خوبه