• 6 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۸/۳/۵
  مژی عالیه
  ۱۳۹۸/۳/۱۹
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۴/۲۶
  Hhhhhhh عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
  مرتضی خوبه
  ۱۳۹۹/۴/۳۰
  ناشناس بهترین اهنک دلم
  ۱۴۰۰/۳/۸
  قربانی خیلی عالی بود