• 13 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۵/۸/۱۶
  ناشناس استاد صدایتان جاوید
  ۱۳۹۵/۸/۱۷
  ناشناس که در آینه صاحبنظران حیرانند
  ۱۳۹۵/۸/۲۵
  فریدون کسمائی بسیار زیبا دلنشین است
  ۱۳۹۶/۴/۱۴
  رسول جمالی خیلی عالی بود
  ۱۳۹۶/۹/۱۰
  سعید دمش گرم واقعا صدای قشنگی داره در ضمن خودم هم یکی از طرفدار هاشم
  ۱۳۹۶/۹/۱۹
  احمد بهادری عالی
  ۱۳۹۶/۱۰/۱۳
  Enayat بسیار عالی ، آفرین ، دست مریزاد. واقعا حق شاگردی استاد بزرگ را بجا میآوری ، موفق باشی
  ۱۳۹۷/۸/۱۶
  Kian Kian افرین حال کردیم به این حنجره
  ۱۳۹۸/۵/۱۷
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
  خواجه زاده خوب
  ۱۳۹۹/۵/۸
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۱
  سعید عالی
  ۱۳۹۹/۹/۲۹
  سعید عالی