• 6 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۵/۸/۱۹
  melina قشنگ
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
  رضا عالی
  ۱۳۹۸/۱/۲۹
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱/۲۹
  اعظم عالی
  ۱۳۹۹/۴/۲۷
  یادگار گود
  ۱۳۹۹/۵/۵
  ناشناس عالی