• 11 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۵/۳/۲
  سلام کریم خنجری بسیار زیبا وعاشقانه مرسی از اجرای زیبای شما
  ۱۳۹۵/۹/۳۰
  ناشناس شاهکاره
  ۱۳۹۶/۱/۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
  مصیب رخصتی این اهنگ موددعلاقه منه که بارهاگوش میدم. بانگودیره عاشق شدم ولی حیف هرگزبهش نرسیدم ولی به یاد نگودیره به یادشم.
  ۱۳۹۷/۴/۱۸
  مصیب عالیه بخدا این اهنگ
  ۱۳۹۷/۱۱/۱۹
  زهرا هنوز گوشش نکردم
  ۱۳۹۸/۴/۲۲
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۸/۵/۲۴
  وحید عالی
  ۱۳۹۸/۹/۲۳
  ناشناس عاالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
  هستی هستی
  ۱۴۰۰/۴/۸
  M Taha فوق العاده عالی