• 28 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۳/۸/۳۰
  fateme خیلی قشنگه خیلی
  ۱۳۹۷/۸/۱۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۲/۴
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۸/۲/۴
  مهدی خوبه
  ۱۳۹۸/۳/۲۹
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۴/۱
  وحید خوب بود
  ۱۳۹۸/۱۰/۱۳
  مرتضی خوب
  ۱۳۹۸/۱۲/۱
  رها عالیه
  ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
  محمدرضا خوب خییلی خوب


  عالی......
  ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
  ناشناس عاالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
  علی خوبه
  ۱۳۹۹/۱/۴
  آریان عالی بود لذت بردم ممنون
  ۱۳۹۹/۱/۴
  آریان عالی بود
  ۱۳۹۹/۳/۶
  Asal فوق العادست
  ۱۳۹۹/۴/۶
  محمدرضاقربانی خوبه


  ۱۳۹۹/۴/۱۰
  ناشناس قشنگه
  ۱۳۹۹/۴/۱۴
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۹/۱۱/۵
  Sepehr عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۷
  مصطفی عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
  علی اکبر عالیست
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۱
  ممد خوب
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۱
  آرش خوبه
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۱
  علی خوب
  ۱۴۰۰/۲/۱
  مریم عالیییی
  ۱۴۰۰/۲/۱۳
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۲/۲۳
  بهار عالیه خیلی خوبه