• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۸/۸/۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
  علی عالیه
  ۱۳۹۹/۳/۱۹
  ناشناس بسیار زیبا