• 4 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۶/۳۰
  یوسف عالی
  ۱۳۹۷/۸/۲۱
  مهسا عالیییییی
  ۱۳۹۸/۷/۱۰
  حسن عالی
  ۱۳۹۹/۳/۴
  Jasem عالی