• 36 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۵/۳
  محمد عالیه . حرف حق میزنه
  ۱۳۹۷/۶/۱۰
  سعید عالی
  ۱۳۹۷/۷/۲۵
  علی قشنگه
  ۱۳۹۷/۷/۲۵
  علی خوبه
  ۱۳۹۷/۹/۹
  سعید بسیار عالی
  ۱۳۹۷/۹/۱۷
  محمد جواد عالی
  ۱۳۹۷/۹/۲۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۸
  میلاد پالاری عالیه
  ۱۳۹۷/۱۱/۱۱
  Mohammed عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
  مسعود خوب
  ۱۳۹۷/۱۲/۲
  علیرضا عالی
  ۱۳۹۷/۱۲/۲
  محمد عالبست
  ۱۳۹۸/۱/۲۳
  محمد عالی
  ۱۳۹۸/۱/۲۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۲/۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۳/۱۸
  نادیا عالی
  ۱۳۹۸/۳/۳۰
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۴/۲۶
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۴/۳۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۵/۸
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۶/۱۲
  مهدی عالی
  ۱۳۹۸/۶/۲۲
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۶/۲۹
  ع عالی
  ۱۳۹۸/۷/۳۰
  احسان محححححشره
  ۱۳۹۸/۸/۲۱
  بلی خوب
  ۱۳۹۸/۹/۲۶
  alireza عالی
  ۱۳۹۸/۱۰/۳
  محمد عالی
  ۱۳۹۸/۱۰/۹
  محمد بسیارعالی
  ۱۳۹۹/۲/۲۰
  عادل عالی
  ۱۳۹۹/۲/۲۷
  سیی خوب
  ۱۳۹۹/۲/۲۸
  Giso عالیه
  ۱۳۹۹/۳/۲۳
  Mohsen واقعا خیلی عالیه
  ۱۳۹۹/۵/۳۰
  داریوش بسیار عالی خوب زیبا است دمتان گرم خسته نباشید
  ۱۳۹۹/۸/۱۳
  مهسا عالی
  ۱۴۰۰/۳/۲۵
  مسعود عالی