• 35 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۷/۱۸
  بیژن عالییی
  ۱۳۹۷/۱۰/۲
  Javad بسیار عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۴
  سعید عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
  علی خوبه
  ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
  Sadi عالی
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۱۲/۲۳
  تالی عااالی
  ۱۳۹۸/۲/۵
  یاسر عالیه واقعا دمتون گرم
  ۱۳۹۸/۲/۱۱
  Fateme عالی
  ۱۳۹۸/۲/۱۸
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۳/۱۴
  آریا عالی
  ۱۳۹۸/۴/۱۹
  ۸حسین خوبه
  ۱۳۹۸/۵/۷
  Evan Alii
  ۱۳۹۸/۵/۲۶
  جعفر عالی
  ۱۳۹۸/۶/۲۶
  راحیل بی نظیر هستن من عاشق اجراشون هستم اجرای قدرتمند وتوانمند .به قول شیرازیا دمت گرم کاکو
  ۱۳۹۸/۷/۳
  پویا خوب
  ۱۳۹۸/۷/۹
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۸/۲۲
  عالی عالی
  ۱۳۹۸/۸/۲۴
  ایمان عالی
  ۱۳۹۸/۹/۸
  احمد خوب
  ۱۳۹۸/۹/۱۱
  ح عالی
  ۱۳۹۸/۹/۱۴
  مهدی Good
  ۱۳۹۸/۹/۱۴
  نیما عالی ممنون
  ۱۳۹۸/۹/۱۹
  حسین عالی
  ۱۳۹۸/۹/۲۴
  عباس عالی
  ۱۳۹۸/۱۰/۸
  مجتبی عالی اهنگ خوب
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۴
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۱/۱۲
  مصطفی عالی
  ۱۳۹۹/۱/۱۳
  محمد خوب
  ۱۳۹۹/۱/۱۴
  محمد عالییی
  ۱۳۹۹/۲/۲۵
  محمد عادل عالیه
  ۱۳۹۹/۷/۳
  محمد عادل عالیه
  ۱۳۹۹/۹/۱۶
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۱/۴
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۵/۹
  Mani عالیه