• 15 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۵/۱/۲۶
  ناشناس همای همه اهنگاش بی نظیره هر کدوم وقتی گوش میکنم درونم به رقص میاد
  ۱۳۹۵/۹/۱۲
  باربد عالیه واقعا دبوانتم
  ۱۳۹۵/۱۰/۱۰
  هزبر بسیار عالی وکار قشنگی انجام دادید
  ۱۳۹۵/۱۰/۱۰
  ناشناس شورانگیز
  ۱۳۹۶/۲/۱۹
  Davod عالــــــــــــــــی بــود ممنـــــــــون از اهنگهایی کـــه گذاشتین
  ۱۳۹۶/۲/۲۹
  احمدرضا عالی عالی
  ۱۳۹۷/۸/۷
  مهرشید Aliiiiiiiiii
  ۱۳۹۷/۹/۱۳
  ع م عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
  سعید خوب
  ۱۳۹۷/۱۲/۹
  هاشم چندساله خمارم کردی
  ۱۳۹۸/۱/۲۲
  یاسر خوب
  ۱۳۹۸/۹/۲۱
  مهدی عال
  ۱۴۰۰/۱/۱۵
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۲/۱۳
  علی امیریان عالی
  ۱۴۰۰/۳/۵
  ناشناس خوب