• 14 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۵/۱۱/۷
  محسن متهور عالی
  ۱۳۹۷/۶/۶
  سارا بسیاربسیارزیباست.روزی چندمرتبه گوش میکنم.
  ۱۳۹۷/۹/۱۲
  سنطنینین عالی
  ۱۳۹۷/۹/۱۶
  رسول بسیار عالی.خاطرات خیلی خوبی در آفریقای جنوبی درکنار دوستان با آهنگ های جناب همای به خصوص این آهنگ داشتم.سپاسگزارم
  ۱۳۹۷/۱۲/۱
  جمال قشنگه
  ۱۳۹۸/۱/۲۱
  ناشناس خوب بوذ
  ۱۳۹۸/۲/۹
  ایتی عالی
  ۱۳۹۸/۲/۱۴
  کیوان عالی
  ۱۳۹۸/۷/۲۲
  ناشناس بی نظیییر
  ۱۳۹۸/۹/۲۶
  نصیری عالیست
  ۱۳۹۹/۸/۲۰
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۹/۱۴
  ناشناس فقط بخون خوش صدا
  ۱۴۰۰/۲/۱۷
  هیچکس عالی.اهل دل باشید میفهمین
  ۱۴۰۰/۶/۸
  اریا بسیار عالی