• 79 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۵/۱۰/۱
  محمد فوق العاده زیبا.ممنون از سایت عالیتون.
  ۱۳۹۷/۹/۴
  امین خوب
  ۱۳۹۷/۹/۲۵
  محمدجوادنجفی فوق العاده ست
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۸
  محمد عاقلی بی نظیره
  ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
  ناشناس عالی بود ۲۰
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۶
  رامین بسیار زیبا
  ۱۳۹۸/۱/۲۶
  مصطفی عالی
  ۱۳۹۸/۲/۲۰
  حسین سعیدی پور عالی
  ۱۳۹۸/۲/۲۴
  مهدی عالیه
  ۱۳۹۸/۴/۲۹
  فرشید عالی
  ۱۳۹۸/۴/۳۱
  حامد عالی
  ۱۳۹۸/۵/۲۰
  مجید عالی
  ۱۳۹۸/۵/۲۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۵/۲۷
  سلام بسیار عالی
  ۱۳۹۸/۵/۲۸
  میکائیل عالی
  ۱۳۹۸/۸/۱۷
  سامان عالی
  ۱۳۹۸/۸/۲۰
  سلام سلام وقت خوش
  ۱۳۹۸/۹/۵
  امین عالی
  ۱۳۹۸/۹/۹
  عل عالی
  ۱۳۹۸/۹/۱۶
  niloo عالی
  ۱۳۹۸/۹/۱۷
  سامان عالی
  ۱۳۹۸/۹/۲۵
  علی عالیه
  ۱۳۹۸/۱۱/۵
  محمدحسن ربیعی یکی ازبهترین قطعه از قطعات موسیقی ملی ماست
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
  ناشناس بسیار عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۱۳
  Goli عالی بود
  ۱۳۹۸/۱۲/۱۳
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۱/۶
  medi good
  ۱۳۹۹/۱/۲۹
  حامد خیلی خیلی عالییی
  ۱۳۹۹/۲/۶
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۲/۶
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۲/۱۴
  Hossein بی نظیر
  ۱۳۹۹/۲/۱۴
  Sa عالی
  ۱۳۹۹/۲/۳۰
  سعید عالی
  ۱۳۹۹/۳/۲
  زراعتکار رحمت خداشامل حالشان. بسیارعالی وبی نظیر
  ۱۳۹۹/۴/۶
  تاردوست عالی
  ۱۳۹۹/۴/۱۸
  حامد طالب خوب
  ۱۳۹۹/۴/۲۴
  رضا احمدی عااااالی
  ۱۳۹۹/۵/۷
  رضا عالی
  ۱۳۹۹/۶/۱۸
  ناشناس Ali
  ۱۳۹۹/۷/۷
  Kosar عالی
  ۱۳۹۹/۷/۱۲
  محمدرضا great
  ۱۳۹۹/۷/۲۱
  شهین جوکار عالی
  ۱۳۹۹/۸/۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۸
  علی اصلانی فوق العاده
  ۱۳۹۹/۸/۸
  جواد عااااااااااالی،
  بینظیر،
  ۱۳۹۹/۸/۸
  جواد بیست
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  بهزاد عالی
  ۱۳۹۹/۹/۵
  علی عالی
  ۱۳۹۹/۹/۱۴
  معصومه غریبی عالی
  ۱۳۹۹/۹/۲۰
  مرضیه عالی
  ۱۳۹۹/۹/۲۲
  علیرضا بی نظیر روح نواز
  ۱۳۹۹/۹/۲۳
  ریرا فرساد عالی
  ۱۳۹۹/۹/۳۰
  ناصر عالی ی ی...
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
  Sd عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۸
  ف عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۹
  آرتمیس خوب
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
  سجاد عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۲
  عمادمنوچهری عالی
  ۱۴۰۰/۲/۹
  Mahdi عالی
  ۱۴۰۰/۳/۶
  ناشناس عاااالی
  ۱۴۰۰/۳/۱۵
  پویا سپاس
  ۱۴۰۰/۳/۲۴
  ایوب عالی
  ۱۴۰۰/۴/۱۲
  Mohammad آرامش بخش و دلنشین
  ۱۴۰۰/۴/۲۶
  دانیال عالی
  ۱۴۰۰/۵/۳
  عااااااااالی بی نظیر
  ۱۴۰۰/۷/۹
  عالی عالی
  ۱۴۰۰/۷/۱۰
  مهدی عالی
  ۱۴۰۰/۸/۶
  احسان عالی
  ۱۴۰۰/۱۰/۷
  ناشناس بسیارزیبا
  ۱۴۰۰/۱۲/۲۱
  ناشناس سلام
  خیلی خیلی خیلی عالی
  ۱۴۰۱/۱/۱۵
  بابک عالی
  ۱۴۰۱/۱/۱۵
  حمید نهایت یک فهم بزرگ در ستایش یک ستایش گر در بارگاه خداوند کشف و هنر
  ۱۴۰۱/۱/۱۶
  مصطفی امیری بسیار عالی
  ۱۴۰۱/۱/۲۷
  Mehdi عالی
  ۱۴۰۱/۲/۱۳
  کیاوش عالی
  ۱۴۰۱/۴/۳
  احد عبدالهی آرپناهی بی نظیر
  ۱۴۰۱/۵/۲۲
  ناشناس ممنون
  ۱۴۰۳/۲/۳
  ناشناس عالی