• 73 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۳
  مصیب بسیار عالی
  خدا رحمت کنه استاد لطفی عزیز را
  ممنون از شما به خاطر این آهنگ های زیبا و بیاد ماندنی
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
  Roxana pahlavan Kheile alii bod
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۷
  ماکان تلاش شما برای همه چیز ممنون
  ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
  دانیال عالی
  ۱۳۹۷/۱۲/۱
  mohsen عالی
  ۱۳۹۷/۱۲/۱
  محسن موسوی بسیار عای و خاطره انگیز
  ۱۳۹۸/۴/۹
  عالی عالی
  ۱۳۹۸/۵/۱۶
  محما عالی
  ۱۳۹۸/۶/۱۷
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۶/۱۸
  ا خوووب
  ۱۳۹۸/۶/۳۱
  نیما استاد لطفی تکرار نشدنی
  ۱۳۹۸/۷/۱
  محمد عالی
  ۱۳۹۸/۷/۱۶
  امیرعلی عالی
  ۱۳۹۸/۹/۱۴
  حسین هر آنچه از جان دلها بر می خیزد بر جان و دلها می نشیند
  ۱۳۹۸/۹/۲۲
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱۰/۴
  ابراهیم عالی
  ۱۳۹۸/۱۰/۹
  امین بهترین بداه نوازی از استاد
  ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
  سید علی اکبر سیاهپوشا غوغاست غوغا
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
  علی عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۲۲
  محمد عالی
  ۱۳۹۹/۱/۲۳
  ساسان عالی
  ۱۳۹۹/۲/۶
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۲/۲۸
  علی فوق العاده
  ۱۳۹۹/۳/۲۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۴/۷
  Reza عالی
  ۱۳۹۹/۵/۲۰
  احمد سلیمانی the best
  ۱۳۹۹/۵/۲۶
  مهدی Good
  ۱۳۹۹/۶/۷
  محمد عالی
  ۱۳۹۹/۶/۸
  امیر عالی
  ۱۳۹۹/۶/۳۱
  Sara عالی
  ۱۳۹۹/۷/۵
  ناشناس عاالی
  ۱۳۹۹/۷/۱۸
  فرزاد بی نظیر
  ۱۳۹۹/۹/۱۷
  مهدی عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۰
  علی بسیار زیبا و دلنشین
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
  مهدی عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۷
  جواد عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
  حسن بسیار خوب
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
  دانیال بسیار عالی
  ۱۴۰۰/۱/۵
  ناشناس بی نظیر و روح نواز
  ۱۴۰۰/۱/۹
  ارزو عالی
  ۱۴۰۰/۱/۲۲
  سپهر عالی
  ۱۴۰۰/۱/۲۳
  ناشناس بی نظیر
  ۱۴۰۰/۱/۲۳
  امین مکارم عالی
  ۱۴۰۰/۲/۱۱
  آرمان عالی آرمش
  ۱۴۰۰/۳/۲۰
  علی خوب
  ۱۴۰۰/۳/۳۰
  حمید عالی
  ۱۴۰۰/۳/۳۱
  ذبیحی معرکه.....
  ۱۴۰۰/۴/۱
  فرشته عالی
  ۱۴۰۰/۴/۵
  نازنین عالی حرف نداشت
  ۱۴۰۰/۴/۲۶
  Arash عالی مرسی
  ۱۴۰۰/۴/۲۹
  Mm عالی
  ۱۴۰۰/۵/۵
  بهرام روح ادم به پرواز درمیاد.بینظیره
  ۱۴۰۰/۵/۱۱
  پریسا عااااالی
  ۱۴۰۰/۶/۲۱
  saleh عالی
  ۱۴۰۰/۷/۳۰
  محمد جواد ایولا
  ۱۴۰۰/۸/۱۱
  علی بینظیر
  ۱۴۰۰/۸/۱۹
  ساحل عالی
  ۱۴۰۰/۹/۱۲
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۹/۱۹
  تنپ عالی
  ۱۴۰۰/۹/۲۲
  صائب عالی
  ۱۴۰۰/۹/۳۰
  محمدصالح جودکی عالی
  ۱۴۰۰/۱۰/۵
  مالک عالی
  ۱۴۰۰/۱۰/۱۹
  Saeeddarvish عالی بود
  ۱۴۰۰/۱۱/۸
  ... عالی
  ۱۴۰۱/۱/۲۲
  حسینسلامزبان سلام،زبان قاصر از وصف آن،لذت،لذت وباز هم ذت،اگر لطفی دنیا نمی آمد حق تار ادا نمی شد
  ۱۴۰۱/۳/۲۲
  تبسم به ياد عزيز سفر کرده اي سه تار گوش ميدم..
  ياد همه رفتگان بخير..
  از شما هم ممنون..
  ۱۴۰۱/۴/۲۱
  iman ممنون از سایت خوب شما یاحق
  ۱۴۰۱/۵/۲۶
  Zi عالیه
  ۱۴۰۱/۶/۶
  صفوی به روان پاک آن بزرگمرد تاریخ موسیقی ایران هزاران صلوات .
  ۱۴۰۱/۶/۱۵
  سعید عالی
  ۱۴۰۱/۶/۱۵
  ناشناس خوبه
  ۱۴۰۱/۶/۲۸
  soora عاشق تمام کارهای استادهستم